Zahrada mateřské školy
v Malých Kyšicích

2020

Hlavní myšlenkou návrhu je vytvoření platformy pro poznávání, hru a učení se v přírodě.

 

Zahrada nabízí dětem cestu k vnímání přírody pomocí sázení, pěstování, sklízení plodin a následné recyklace, využití přírodních materiálů ke stavebním konstrukcím a učí děti základní fyzikální zákonitosti síly vody, vzduchu, země. Zahrada je rozčleněna do různorodých prostředí s ojedinělou atmosférou, prostorovým členěním a charakterem,
které děti vybízí ke hrám, zkoumání a vytváření si vlastních světů. 
Návrh zahrady
vychází ze školního vzdělávacího plánu MŠ – „Blízko k přírodě“.

Zahrada je dle kontextuálních souvislostí rozdělena do 5 vzájemně propojených sektorů. 

Hlavní 

 

Dominantou této sekce je lehká rámová konstrukce z akátových latí, sloužící nejen jako opora pro popínavé rostliny a vytvoření stínu, ale zejména jako prostředek k oddělení různých venkovních „pokojů“. Tyto pokoje jsou propojeny hmatovým chodníkem. Což je cesta důmyslně složena z kombinace materiálů tak, aby dítě podpořila k haptickému vnímání profilu předmětu. Vnímání nejen zrakem (okulocentricky), ale i cítění teploty, povrchu materiálu a jeho dalších fyzických vlastností.

Bambusový háj vybízí k úkrytu dětí, probíhání mezi vegetací, je zde umístěn hmyzí domeček mezi dřevníkem. Děti vnímají růst rostliny, která je v dalších částech využita ke konstrukci herních prvků (mlhoviště, zavěšená zvonkohra).

Vedle bambusového háje je umístěna tabule pro kreslení.

Mlhoviště slouží k iluzi vytvoření deště, uvědomění si vztahu živé bytosti k vodě a vlhkosti. Je velice ocenitelné v suchých klimatických obdobích.

Dalším vodním prvkem s napojením na pitnou vodu je koryto s vodou, které interpretuje proudění vody v řečišti. Spodní část dřevěného koryta je umístěna v mírném spádu pro umožnění průtoku vody a v nejnižším bodě opatřena výtokovou výpustí. Koryto je však stále naplněno hladinou vody v cca 15 cm – hladinu zajišťuje přepad. V tomto vodním prvku jsou umístěny oblázky pro hraní, pouštění lodiček a další hry.

Na akátové konstrukci je předsazen akustický závěs z bambusových tyčí, který vlivem větru vyluzuje zvuky. Děti sledují vliv větru, uvědomují si rozmanitost přírodního elementu. Závěs tvoří i clonu – závětří.

Dalšímu pokoji dominuje domeček pro děti s truhlíkem jako zahrádkou vedle něj.

V poslední části konstrukce jsou umístěny staré dlabané necky (biotop, pozorovatelna) se stálou hladinou vody pro pozorování života na vodní hladině – výsadba a prosperita vodních rostlin, hmyzu, ptactva a jejich vzájemné vztahu. Odpady ze všech vodních prvků jsou uvažovány k vyvedení do vsaku kolem výsadby.

Tento interaktivní prvek je s prostorem před velkorysou terasou školky propojen tunelem, umístěným v umělém návrší – modelace terénu dvěma vrchy pro kontakt dětí s odlišnou morfologií terénu. Tunel slouží jako element k propojení dvou různých charakterů prostorů.

Za vrchem se skrývá hlavní pěstební část – dva vyvýšené záhony pro sázení zeleniny a bylinek. Povrch pod záhony je zpevněný a propustný – mlatový zásyp.

Vysázené stromy pro poskytnutí stínu jsou okrasné jabloně, třešně a vícekmeny – Amalancher lamarckii, který má jedlé plody.

Interaktivní zóně výškově dominuje navržené teepee jako prostor pro pracovní zázemí v jakémkoliv počasí. Lze ho použít jako zázemí pro kulturní akce (divadlo, výstavy…), pořádání oslav apod. V létě oceníme stín, v zimě teplo ohně.

Zastínění terasy je uvažováno napnutými plachtami zavěšenými na konstrukci zimní zahrady a zakrytého přístřešku na terase.