Dřevostavba rodinného domu v Malých Kyšicích

2017-2020
| studie s ing. arch. Kateřinou Průchovou |

Navrhovaný rodinný dům je umístěn na mírně svažitém pozemku. Na parcele se nachází stávající rekreační objekt, který bude před stavbou demolován.

Jedná se o přízemní objekt s obytným podkrovím o půdorysných rozměrech 11,82 X 6,2 m.

Konstrukční systém stavby je stěnový na základě dřevěných panelů. Difuzně otevřená fasáda je z modřínových profilů, které jsou napuštěny pouze bezbarvým olejovým nátěrem, čímž kontextuálně zapadá do okolní dřevěné zástavby. Střecha je navržena sedlová, plechová.

Čelní fasáda do ulice není rušena žádným otvorem – okna jsou skryta za fasádou z dřevěných latí – a svojí formou artikuluje klasický archetyp vesnického obydlí. Téma vesnického obydlí provází celý koncept domu, kdy jsou ostatní fasády tvořené jako tradiční stodola, ovšem se současnou rétorikou.